Vedení společnosti - Uherské Hradiště

Drůbežárna - Staré Město

Výroba vepřového masa - Kunovice

Sušárna a výrobna krmných směsí - Dolní Němčí

Stavební závod - Uherský Brod

GDPR

Vyhledávání

O závodu

Činnost závodu:

  - výroba a prodej selat
  - výroba a prodej jatečných prasat
  - prodej vyřazených prasnic

Kontakt:

  Ing. Michaela Barboříková - ředitelka závodu, tel. 572 432 401
  e-mail:barborikova.michaela@zevos.cz
  Ing.Karel Svoboda - ekonom závodu, tel. 572 432 404
  e-mail: svoboda.karel@zevos.cz

Obchodní partneři:
  - Těšínské jatky, Český Těšín
  - Jacom, Holešov
  - Chýla, Jarošov
  - Bajer a spol., Bučovice

Další informace:

Roční produkce vepřového masa 2800 tun

Výroba prasečí kejdy a digestátu

Od 1. 1. 2015  výroba přešla pod ZOD Poolšaví Prakšice,                                        telefonní kontakty zůstávají nezměněny.