Vedení společnosti - Uherské Hradiště

Drůbežárna - Staré Město

Výroba vepřového masa - Kunovice

Sušárna a výrobna krmných směsí - Dolní Němčí

Stavební závod - Uherský Brod

GDPR

Vyhledávání

O závodu

Činnost závodu:

  - výroba a prodej selat
  - výroba a prodej jatečných prasat
  - prodej vyřazených prasnic

Kontakt:
  Ing. Petr Tománek
  telefon: 736 510 721
  e-mail: tomanek.petr@poolsavi.cz

Obchodní partneři:
  - Těšínské jatky, Český Těšín
  - Jacom, Holešov
  - Chýla, Jarošov
  - Bajer a spol., Bučovice

Další informace:

Roční produkce vepřového masa 2800 tun

Výroba prasečí kejdy a digestátu

Od 1. 1. 2015  výroba přešla pod ZOD Poolšaví Prakšice,

telefonní kontakty zůstávají nezměněny. viz [poolsavi.cz]